ca

 

Obra nova

Els nostres pilars fonamentals son:
Compromís en el temps d’execució: ens cenyim a un temps limitat per a la construcció de l’habitatge i el complim.
Contacte permanent amb el client: per aconseguir una relació constructor-promotor basada en la confiança.
Clau en mà: podem dedicar-nos íntegrament al projecte i lliurar l’habitatge a punt per instal·lar-se el mateix dia.

Reformes

En una casa, local, nau, etc sempre hi ha coses que es poden arreglar, modificar a les necessitats del client o simplement actualitzar a les modes d’avui dia.

rehabilitació integral de cases antigues
reformes de parts específiques
arranjament de desperfectes causats pel pas dels anys

Realitzem el seu projecte integral

Melià Construccions és una empresa amb la que pot realitzar el seu projecte integral d’edificació nova o reforma. Des de la construcció del seu projecte i fer-nos càrrec de tota la resta: disseny de jardí, cuines, paisatgisme, fusteria, instal·lació elèctrica, pintura … sempre equilibrant l’equació confort-preu.

Order Form

Please fill out the form and we'll get back to you asap